Chi tiết về Tác giả

Bình, Phùng Văn

  • S. 50 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN ĐA MỤC TIÊU TRONG THIẾT KẾ MÁY XẺ GỖ NHIỀU LƯỠI DẠNG KHUNG THẾ HỆ MỚI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009